top of page
PRIVACY VERKLARING

 

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Bescherming Persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Gehoordvoelen zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Mij

gehoordvoelen.nl wordt beheerd door Veronique Dudek-Moors

Onze gegevens zijn:

Gehoordvoelen

Dorpsstraat 113

6042LB Roermond

KVK nummer: 000008070164

E-mail: info@gehoordvoelen.nl

Website: www.gehoordvoelen.nl

Tel: +31 (0) 6 381 083 55

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gehoordvoelen kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gehoordvoelen en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gehoordvoelen verstrekt.

Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

Gehoordvoelen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw emailadres

Uw IP-adres

Waarom Gehoordvoelen uw gegevens nodig heeft

Gehoordvoelen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Gehoordvoelen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

 

 

Hoe lang Gehoordvoelen gegevens bewaart

Gehoordvoelen bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand.

Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en conform de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

Uw gegevens zullen niet worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Gehoordvoelen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gehoorvoelen.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP Gehoordvoelen bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen

Gehoordvoelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Gehoordvoelen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@gehoordvoelen.nl

bottom of page