top of page

Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Gehoordvoelen vof
Email: info@gehoordvoelen.nl
Website: www.gehoordvoelen.nl

Gehoordvoelen vof is onderdeel van de hoofdvestiging Dudek Logistics vof,
gevestigd te Roermond, Dorpsstraat 111, 6042LB
KvK-nummer: 50943243 Btw-nummer: NL823008757.B01


ALGEMENE OVEREENKOMST/VOORWAARDEN


*Door het reserveren van een plek en deel te nemen aan een workshop of
klanksessie verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.


*U begrijpt dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw eigen persoonlijke
veiligheid, gezondheid zowel mentaal, fysiek, emotioneel en algemeen welzijn
tijdens en na alle workshopsessies.


*U begrijpt bovendien dat Gehoordvoelen vof geen organisatie is die een licentie
heeft om medisch advies te geven, en dat de kennis die u verkrijgt door
deelname aan dit aanbod geen medisch advies vormt voor u als deelnemer, of
voor uw eigen cliënten bij wie u de opgedane kennis in een eigen praktijk
toepast.


*Door over te gaan tot betaling voor een workshop of sessie bij Gehoordvoelen
vof, ontslaat u de cursusorganisator van elke aansprakelijkheid voor enig
lichamelijk, geestelijk letsel of schade die u of een van uw naasten zou kunnen
oplopen tijdens of na de workshop/sessie.


*Gehoordvoelen vof behoudt zich het recht om de klant te weigeren.


*Bij mentale problemen of ziektes dient u Gehoorvoelen vof vooraf te informeren.


*Alle persoonlijke communicatie tussen deelnemers en Gehoordvoelen vof
tijdens workshops en klanksessies, worden strikt vertrouwelijk behandeld, tenzij
dit rechtstreeks met Gehoordvoelen vof is overeengekomen.


*De tools die in de workshops worden aangeboden, zijn geen exacte wetenschap
en daarom zijn voorspellingen van de effecten van de workshop en sessies niet
gegarandeerd. Door deel te nemen aan een workshop of sessie erkent u dat u dit
begrijpt en dat de organisator u geen garantie heeft gegeven met betrekking tot
de impact van deze tools.

*De inhoud en het materiaal van workshops en sessies mogen niet met derden
worden gedeeld zonder voorafgaande toestemming van Gehoordvoelen vof. Het
kopiëren van een worskhop is niet toegestaan.

TERUGBETALINGEN EN ANNULERINGSBELEID:

*Gehoordvoelen vof behoudt zich het recht op elk moment en om welke reden
dan ook vóór aanvang van het aanbod te annuleren, in welk geval u een
volledige terugbetaling ontvangt.


* Het staat deelnemers vrij om de boeking te annuleren.
-Bij het annuleren van een boeking tussen twee weken en een
week voor de workshopdatum zijn we helaas genoodzaakt om
50% in rekening te brengen.


*Bij het annuleren van een boeking binnen een week tot de
workshopdatum worden de gehele boekingskosten in rekening
gebracht niet terug betaald.


*Afmelden van een privésessie is mogelijk. Echter vanaf 72 uur voor de afspraak,
wordt 50% in rekening gebracht. Vanaf 24 uur voor de afspraak wordt 100%

in rekening gebracht.
Hou er rekening mee dat het organiseren, adverteren etc. tijd en geld kost voor
de organisator. Bij late annulering is de lege plek vaak niet meer in te vullen.


*De boeking is niet overdraagbaar naar een andere workshop of sessie.

HUISREGELS:


*Toon respect voor elkaar.


*Kom op tijd.


*Ga respectvol om met andermans spullen.


*Wangedrag: agressie (geweld of intimidatie), discriminatie, ongewenste
intimiteiten, diefstal wordt niet getolereerd.


*Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.


*Het is niet toegestaan voorwerpen uit de ruimte te verwijderen of mee te nemen.


*Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de workshop zonder
overleg niet toegestaan.

*In de praktijken geldt een rookverbod. Het is mogelijk in de tuin te roken.


*Let op de eigen spullen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren items.


*Deelnemers die zich niet aan de algemene voorwaarden of
huisregels houden, dan wel de aanwijzingen niet opvolgen,
kunnen tijdens de workshop verwijderd worden.


PRIVACYVERKLARING:


Privacy van persoonsgegevens nemen wij zeer serieus en wij gaan zorgvuldig
om met persoonlijke gegevens.

*Gehoordvoelen vof zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of
verstrekken.​


*Gehoorvoelen vof verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze
zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens
Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.


*Gehoordvoelen vof kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik
maakt van de diensten van Gehoordvoelen vof en omdat u deze zelf bij het
invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.


*Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.


*Gehoordvoelen vof kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


​Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw emailadres
Uw IP-adres


​*Gehoordvoelen vof verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met
u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail
en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt
kunt worden.


*Gehoordvoelen vof verwerkt u gegevens in de facturering aan u.


*Gehoordvoelen vof bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand.

*Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en conform de wettelijk
vastgestelde bewaartermijnen.


*U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Gehoordvoelen vof
bovengenoemde niet naleeft.


​*Gehoordvoelen vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


*De website van Gehoordvoelen vof maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met
info@gehoordvoelen.nl
Heeft u vragen over de algemene voorwaarden en huisregel, kunt u contact
opnemen met info@gehoordvoelen.nl

bottom of page